Logo

Drodzy uczestnicy

Kongres OPUS International Society Research, który miał się odbyć w Polsce w Warszawie w dniach 21-22-23 czerwca 2019 r., Został przesunięty na październik 2019 r. Z powodów operacyjnych.

szczerze,

Głośniki

Tharwat M. El-Sakran

Professor Dr. / American University of Sharjah

Keynote Speaker

Prof. Dr. Peter Terem

Matej Bel University

Keynote speaker

Asst. Prof. Dr. Ergün Kara

Osmaniye Korkut Ata University

Keynote speaker

Dear Colleagues and Guests, It is our pleasure and honor to invite you to join the OPUS 2019-International Conference of Society Researches . which will be held in Warsaw, Poland, on 21-23 June 2019. OPUS-2019 is organized by the OPUS International Journal of Society Researches, in collaboration with Osmaniye Korkut Ata University and Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Jozefow. The overall theme of the Conference is " Innovative approaches in Management, Sociology, Literatura, Psychology, Political Sciences, Education and Humanities". The aim of the Conference is to be a platform to present the results of the researcher, academicians and other professionals from all over the world in the Social Sciences. As well as for young researchers to present their research, to enable other young researchers to communicate with international communities and to receive ideas and advice from successful and senior researchers during the conference. OPUS-2019 is an international academic congress and covers the social sciences. The working languages of the Conference will be English, Turkish and Polish. Every participant can only apply with two proceedings. All of the papers accepted and presented in the Conference will be published in the Conference Abstract Book. Participants can also prefer their full texts to publish in OPUS-2019 Proceeding Book with ISBN or to submit in OPUS International Journal of Society Researches orIDEALKENT Journal of Urban Studies , both journals are international peer-reviewed and indexed in the ULAKBIM TR and EBSCO Host. For submission and details please visit to the Conference website https://opusconferences.org/ Looking forward to seeing you at OPUS-2019 in Warsaw, Poland. Sincerely, On behalf of the OPUS-2019 Organizing Committee Dr. Susran Erkan Eroğlu

"Społeczeństwo i związane z nim badania stały się ważną dziedziną badań naukowych. Szerokie zastosowanie wiedzy naukowej i jej rola w społeczeństwie, edukacji, zarządzaniu itp. są niezbędne, aby interesarusze mieli dostęp wyników naukowych i mogli dojść do ugruntowanej opinii na temat wpływu nauki na życie osobiste i społeczeństwa jako całości. Z tego powodu obserwacja zjawisk społecznych ma ogromne znaczenie. Definicja innowacji jest obecnie przedmiotem zainteresowania naukowców społecznych. Uważa się, że sposób, w jaki innowacja została określona w społeczeństwie i humanistyce, dalej określa, jakie działania będą miały miejsce w społeczeństwie. Naukowcy społeczni stosowali odmienne podejście z wielu perspektyw dotyczących definicji innowacji, w tym radykalnych lub stopniowych zmian w produktach, procesach i rynkach. Konferencja będzie obejmowała nauki społeczne: zarządzanie, socjologia, psychologia i inne nauki humanistyczne będą ze sobą powiązane poprzez innowacyjne podejście Zapraszamy do udziału. Spotkajmy się w Józefowie w dniach 21-22-23 czerwca 2019 r. "

15 maj 2019

Ostateczny termin zgłaszania abstraktu

16 maj 2019 i przed

wczesna rejestracja

16 maj - 15 czerwiec 2019 pomiędzy

Późna rejestracja

1 czerwiec 2019

Ogłoszenie konferencji

21-22-23 czerwiec 2019

Historia

15 Kwiecień 2019

Ostateczny termin zgłaszania abstraktu

16 maj 2019 i przed

wczesna rejestracja

16 maj -15 czerwiec 2019 pomiędzy

Późna rejestracja

1 czerwiec 2019

Ogłoszenie konferencji

21-22-23 czerwiec 2019

Historia

15 Kwiecień 2019

Ostateczny termin zgłaszania abstraktu

16 maj 2019 i przed

wczesna rejestracja

16 maj -15 czerwiec 2019 pomiędzy

Późna rejestracja

1 pomiędzy 2019

Ogłoszenie konferencji

21-22-23 czerwiec 2019

Historia


Miejsce konferencji

Henryka Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów, Polonya

46V8+J3 Józefów, Polonya
+48 22 780 10 07