Konuşmacılar

Tharwat M. El-Sakran

Professor Dr. / American University of Sharjah

Keynote Speaker

Prof. Dr. Peter Terem

Matej Bel University

Keynote speaker

Asst. Prof. Dr. Ergün Kara

Osmaniye Korkut Ata University

Keynote speaker

Toplum ve ilgili araştırmalar bilim toplumunun ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bilimsel bilgi ve toplumdaki rolünün bilinmesi, bir bütün olarak toplum üzerinde, geniş çapta uygulanması, herkesin bilimsel sonuçlardan haberdar olması ve bilimin kişisel yaşam üzerindeki etkisine dair köklü bir görüşe ulaşabilmesi için gereklidir.
Bütün bu nedenlerden ötürü, sosyal olgular hayati öneme sahiptir. İnovasyonun tanımı, günümüzde sosyal bilimciler için bir ilgi alanı olmuştur. İnovasyonun toplum ve beşeri bilimler içinde nasıl tanımlandığının, faaliyetlerin toplum içinde nasıl gerçekleştirileceği düşünülmektedir. Sosyal bilimciler, ürünlerde, süreçlerde ve pazarlarda radikal veya artan değişiklikler dahil olmak üzere inovasyonun tanımına ilişkin birçok perspektiften farklı bir yaklaşım kullanmaktadırlar. Bu kongrede toplumun yönetim, sosyoloji, psikoloji ve diğer beşeri bilimler yenilikçi yaklaşımlarla birbirleriyle ilişkilendirilecektir. 21-22-23 Haziran 2019 tarihleri arasında Varşova'da bilimsel bir çevrede toplum ve inovasyonu deneyimlemeye davet ediyoruz.

15 Nisan 2019

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih

16 Mayıs 2019 ve Öncesi

Erken Kayıt

16 Mayıs - 15 Haziran 2019 Arası

Geç Kayıt

1 Haziran 2019

Kongre Programın İlanı

21-22-23 Haziran 2019

Kongre Tarihi

15 Nisan 2019

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih

16 Mayıs 2019 ve Öncesi

Erken Kayıt

16 Mayıs -15 Haziran 2019 Arası

Geç Kayıt

1 Haziran 2019

Kongre Programın İlanı

21-22-23 Haziran 2019

Kongre Tarihi

15 Nisan 2019

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih

16 Mayıs 2019 ve Öncesi

Erken Kayıt

16 Mayıs -15 Haziran 2019 Arası

Geç Kayıt

1 Arası 2019

Kongre Programın İlanı

21-22-23 Haziran 2019

Kongre Tarihi

Kongreye Destek Veren Kurum ve Kuruluşlar


Kongre Yeri

Henryka Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów, Polonya

46V8+J3 Józefów, Polonya
+48 22 780 10 07