Logo

Sayın Katılımcılar

21-22-23 Haziran 2019 tarihlerinde Polonya-Varşova’da düzenlenmesi planlanan OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Kongresi, operasyonel nedenlerden dolayı Ekim 2019 tarihine ertelenmiştir.

Saygılarımızla,

Konuşmacılar

Tharwat M. El-Sakran

Professor Dr. / American University of Sharjah

Keynote Speaker

Prof. Dr. Peter Terem

Matej Bel University

Keynote speaker

Asst. Prof. Dr. Ergün Kara

Osmaniye Korkut Ata University

Keynote speaker

Değerli Akademisyenler; Sizleri, 21-23 Haziran 2019 tarihleri arasında, Polonya, Varşova’da düzenlenecek olan OPUS-2019 / OPUS- Uluslararası Toplum Araştırmaları Kongresi’ne davet etmekten mutluluk ve onur duyarız. OPUS-2019, OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Jozefow, Osmaniye Korkutata Üniversitesi ve ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi iş birliği ile düzenlenen akademik bir kongredir. “İşletme, Sosyoloji, Psikoloji, Siyaset Bilimi, Eğitim Bilimleri ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar”teması ile gerçekleştirilecek olan kongremizin amacı, araştırmacıların, akademisyenlerin yanı sıra dünyanın her yerinden diğer profesyonellerin toplum araştırmaları kapsamında yaptıkları çalışmaların sonuçlarını sunmaları için bir platform oluşturmaktır. Aynı zamanda genç araştırmacıların araştırmalarını sunmaları ve uluslararası topluluklarla iletişim kurmalarının yanın sıra konferans sırasında başarılı ve kıdemli araştırmacıların fikirlerini ve tavsiyelerini almalarını sağlamak da kongremizin amaçlarındandır. OPUS-2019 ’ un dilleri İngilizce, Türkçe ve Lehçe olup her katılımcı en fazla 2 (iki) bildiri ile katılabilir. Kongrede kabul edilen ve sunulan bildirilerin tamamı özet bildiri kitapçığında, hakem değerlendirme sürecinden geçtikten sonra tercihe göre (Akademik Teşvik Yönetmeliğine uygun olarak) ISBN'li Tam Metin Bildiri kitabında yayınlanacaktır. Ayrıca arzu eden katılımcıların kongrede sundukları bildiriler (Makale haline çevrilenler);OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisive İDEALKENT- Kent araştırmaları Dergisi gibi ULAKBİM ve EBSCO indexlerinde taranan dergilerde hakem değerlendirme süreçlerinden geçtikten sonra yayınlanacaktır. OPUS-2019/OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Kongresi ile ilgili detaylı bilgi için https://opusconferences.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz… Haziran ayında OPUS-2019 Varşova’da buluşmak dileğiyle. Saygılarımızla, OPUS-2019 Organizasyon Komitesi adına Dr. Susran Erkan Eroğlu

Toplum ve ilgili araştırmalar bilim toplumunun ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bilimsel bilgi ve toplumdaki rolünün bilinmesi, bir bütün olarak toplum üzerinde, geniş çapta uygulanması, herkesin bilimsel sonuçlardan haberdar olması ve bilimin kişisel yaşam üzerindeki etkisine dair köklü bir görüşe ulaşabilmesi için gereklidir.
Bütün bu nedenlerden ötürü, sosyal olgular hayati öneme sahiptir. İnovasyonun tanımı, günümüzde sosyal bilimciler için bir ilgi alanı olmuştur. İnovasyonun toplum ve beşeri bilimler içinde nasıl tanımlandığının, faaliyetlerin toplum içinde nasıl gerçekleştirileceği düşünülmektedir. Sosyal bilimciler, ürünlerde, süreçlerde ve pazarlarda radikal veya artan değişiklikler dahil olmak üzere inovasyonun tanımına ilişkin birçok perspektiften farklı bir yaklaşım kullanmaktadırlar. Bu kongrede toplumun yönetim, sosyoloji, psikoloji ve diğer beşeri bilimler yenilikçi yaklaşımlarla birbirleriyle ilişkilendirilecektir. 21-22-23 Haziran 2019 tarihleri arasında Varşova'da bilimsel bir çevrede toplum ve inovasyonu deneyimlemeye davet ediyoruz.

15 Mayıs 2019

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih

16 Mayıs 2019 ve Öncesi

Erken Kayıt

16 Mayıs - 15 Haziran 2019 Arası

Geç Kayıt

1 Haziran 2019

Kongre Programın İlanı

21-22-23 Haziran 2019

Kongre Tarihi

15 Nisan 2019

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih

16 Mayıs 2019 ve Öncesi

Erken Kayıt

16 Mayıs -15 Haziran 2019 Arası

Geç Kayıt

1 Haziran 2019

Kongre Programın İlanı

21-22-23 Haziran 2019

Kongre Tarihi

15 Nisan 2019

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih

16 Mayıs 2019 ve Öncesi

Erken Kayıt

16 Mayıs -15 Haziran 2019 Arası

Geç Kayıt

1 Arası 2019

Kongre Programın İlanı

21-22-23 Haziran 2019

Kongre Tarihi

Kongreye Destek Veren Kurum ve Kuruluşlar


Kongre Yeri

Henryka Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów, Polonya

46V8+J3 Józefów, Polonya
+48 22 780 10 07