Recommended Hotels

Information

Otel Revita

Al. Nadwiślańska 96 05–410 Warszawa - Józefów

tel: (022) 789 54 63 faks: (022) 789 20 24

[email protected]

Otel Wiktoria

Chabrowa Street 6/8/10 05-462 Wiązowna

+48 (0) 22 499 88 66

Holiday Inn in Józefów

Telimeny 1 Józefów

+48 (0) 22 778 30 95